37. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red: 

-    usvajanje zapisnika 36. sjednice Odbora

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 384; 
2.    STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA (PREINAKA) COM (2021) 802, D.E.U. BR. 21/045;
3.    STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O STAVLJANJU NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU UNIJE I IZVOZU IZ UNIJE ODREĐENIH ROBA I PROIZVODA POVEZANIH S KRČENJEM I PROPADANJEM ŠUMA TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 995/2010 COM (2021) 706, D.E.U. BR. 21/047;
4.    RAZNO.

Prijenos uživo omogućen putem YouTube kanala Sabora: https://www.youtube.com/watch?v=bJFG4uePjKM