39. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2018/302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 28. VELJAČE 2018. O RJEŠAVANJU PITANJA NEOPRAVDANOG GEOGRAFSKOG BLOKIRANJA I DRUGIH OBLIKA DISKRIMINACIJE NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU NA TEMELJU DRŽAVLJANSTVA, MJESTA BORAVIŠTA ILI MJESTA POSLOVNOG NASTANA KLIJENATA TE O IZMJENI UREDBI (EZ) 2006/2004 I (EU) 2017/2394 I DIREKTIVE 2009/22/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 458 -  Predlagateljica Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SREDIŠNJEM REGISTRU DRŽAVNE IMOVINE, drugo čitanje, P.Z. br. 393 - Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA, drugo čitanje, P.Z. br. 395 – Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA; B) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA – Predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak,  prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 466;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, P.Z. br. 449 - Predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.