Konferencija o zaštiti ljudskih prava na područjima od posebne države skrbi

dvorana Ivana Mažuranića

Nacionalna konferencija s temom „Ničiji ili svačiji problemi?“ o uvjetima života i zaštiti ljudskih prava u županijama posebne državne skrbi održava se u Hrvatskom saboru u utorak, 23. rujna 2014. u dvorani Ivana Mažuranića s početkom u 11.00 sati. 

Svrha je konferencije potaknuti raspravu o problemima socijalno isključenih osoba na područjima posebne državne skrbi, ali i o tome tko im i kako može/treba pomoći. Na konferenciji će se govoriti i o ulozi saborskih zastupnika izabranih na tim područjima u rješavanju ovih problema. Organizator je udruga B.a.B.e. u partnerstvu s udrugama ZvoniMir iz Knina i Delfin iz Pakraca uz podršku saborskoga Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.