Konferencija u povodu Međunarodnog dana prava na pristup informacijama

Hrvatski sabor

Konferencija u povodu obilježavanja 28. rujna - Međunarodnog dana prava na pristup informacijama, održat će se u srijedu, 24. rujna 2014. u Hrvatskom saboru. 

Konferencija o temi "Pristup informacijama u Republici Hrvatskoj: novi izazovi, nova rješenja" u organizaciji povjerenice za informiranje, a uz potporu britanskog veleposlanstva, počinje u 9.30 sati u dvorani Ivana Mažuranića. Na konferenciju su pozvani saborski zastupnici, čelnici tijela javne vlasti, službenici za informiranje u tim tijelima, stručna javnost i korisnici informacija o ostvarivanju ustavom zajamčenog prava na informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti.