Konferencija za medije zastupnika Hrvoja Zekanovića

dvorana Ivana Kukuljevića

O temi: „Migrantska kriza – treba li konačno Hrvatska vojska štititi granice“ govori zastupnik Hrvoje Zekanović te Pero Kovačević i Željko Sačić.