Konferencija za medije zastupnika Tomislava Panenića

dvorana Ivana Kukuljevića

Tema konferencije za medije je: "Afera Tankerkomerc: Zašto politika štiti nezakonito poslovanje na pomorskom dobru".