Okrugli stol o čistoj energiji za sve Europljane i energetskoj strategiji Hrvatske

dvorana Stjepana Radića

Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a organizira okrugli stol s temom: "Čista energija za sve Europljane i Hrvatska“. Okrugli stol održat će se u petak, 15. lipnja 2018. u dvorani Stjepana Radića s početkom u 10.00 sati.

U okviru rasprave govorit će se o paketu Europske unije "Čista energija za sve Europljane", Direktivi II. EU-a o obnovljivoj energiji (RED II), Energetskoj strategiji Hrvatske te mogućnostima i preprekama u proizvodnji biogoriva. 
 
Moderator okruglog stola je zastupnik u Europskom parlamentu Jozo Radoš, a kao panelisti sudjelovat će i Željko Zečić (Šumarski  fakultet), Željko Tomašić (Hrvatske šume), Emanuel Kovačić i Mladen Ištuk (INA), Ivan Corn (Biodizel Vukovar),  Josip Dundović (Hrvatska udruga za biomasu), Irena Dubravec (Fond za zaštitu okoliša i energetiku), Mario Toth (Energetski institut Hrvoje Požar) te Jasmina Pašagić Škrinjar (Fakultet prometnih znanosti).