Okrugli stol o pregledu ljudskih prava UN-a

dvorana Josipa Jelačića

Okrugli stol za zastupnike o Univerzalnom periodičkom pregledu ljudskih prava UN-a održava se u Hrvatskome saboru u četvrtak, 25. rujna 2014. u dvorani Josipa Jelačića s početkom u 10.00 sati. 

Na okruglom stolu u organizaciji pučke pravobraniteljice uvodno će izlagati predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin, pučka pravobraniteljica Lora Vidović, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak te voditeljica ureda UNDP-a Sandra Vlašić.