Okrugli stol o zastupanju interesa hrvatskih građana u donošenju odluka na europskoj razini

dvorana Josipa Šokčevića

Okrugli stol Hrvatskoga sabora s temom „Zastupanje interesa hrvatskih građana u postupku donošenja odluka na europskoj razini“ održat će se u petak, 21. ožujka 2014., u 9.30 sati u dvorani Josipa Šokčevića. 

S obzirom na to da Europski parlament i nacionalni parlamenti imaju ključnu ulogu u približavanju građana Europi i Europe građanima, Hrvatski sabor ovim okruglim stolom želi pojasniti mehanizme odlučivanja i uloge Europskoga parlamenta i Hrvatskoga sabora u demokratskoj legitimizaciji odluka na europskoj razini. Skup se održava u okviru priprema za izbore za Europski parlament u svibnju 2014. godine. 

Okrugli stol otvorit će predsjednik Sabora Josip Leko, a moderator rasprave bit će predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar. Osim zastupnika u Europskome parlamentu i saborskih zastupnika na okruglom stolu, među ostalima, prisustvovat će studenti poslijediplomskog studija Vanjska politika i diplomacija Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i maturanti srednjih škola.