Okrugli stol s temom "Političke stranke o ljudskim pravima: iskustva i strategije"

dvorana Ivana Mažuranića

U Hrvatskome saboru održat će se okrugli stol s temom "Političke stranke o ljudskim pravima: iskustva i strategije" u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava – Hrvatska u sklopu regionalne inicijative obilježavanja Dana ljudskih prava. 

Okrugli stol održat će se u srijedu, 10. prosinca 2014., u dvorani Ivana Mažuranića, s početkom u 17.00 sati.