Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko sudjeluje na konferenciji „Informacijama do demokracije“ koju u prigodi Međunarodnog dana prava na pristup informacijama organizira GONG

dvorana Ivana Mažuranića