Predaja knjiga s potpisima za raspisivanje referenduma

dvorana Ivana Mažuranića

Građanska inicijativa "Istina o Istanbulskoj" predat će Hrvatskome saboru u srijedu, 20. lipnja 2018. u dvorani Ivana Mažuranića u 17.15 sati knjige s potpisima za raspisivanje referenduma o otkazivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Predstavnike građanske inicijative primit će tajnik Hrvatskoga sabora i Povjerenstvo za preuzimanje knjiga s potpisima za raspisivanje referenduma.