Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac sudjeluje na forumu s temom „Alergije – inovacije na horizontu“

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Cilj Policy Foruma je kroz tzv. „white paper Alergije - inovacije na horizontu“ iznjedriti najvažnije izazove i zaključke o pravom smjeru zdravstvenih politika kada je riječ o alergijama, važnosti integriranog pristupa pri adresiranju neispunjenih potreba oboljelih od alergija u Hrvatskoj.