Prethodna rasprava Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Odbor za europske poslove, na temelju poslovničkih odredbi, provodi prethodnu raspravu o temi predstavljanja Programa rada Europske komisije za 2014. godinu. Prethodna rasprava održat će se u četvrtak, 14. studenoga 2013. u 13.30 sati u dvorani Ivana Mažuranića. 

Sudionicima će se uvodno obratiti predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, a izlaganje će održati povjerenik Europske komisije za zaštitu potrošača Neven Mimica.