Daniel Mondekar, Gordan Jandroković i Martina Dalić sudjelovali na javnoj tribini "Izazovi nove Europske komisije: pokrenimo Europu!"

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar, potpredsjednik Odbora Gordan Jandroković te članica Odbora Martina Dalić sudjelovali  su na javnoj tribini pod nazivom: Izazovi nove Europske komisije: “Pokrenimo Europu !“ u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. 

Na tribini se raspravljalo o novoj strukturi Europske komisije, njezinu funkcioniranju i prioritetima, razvoju gospodarstva Hrvatske u kontekstu prijedloga Europske komisije o mobilizaciji 300 milijardi eura za investicije u razdoblju 2015. - 2017. (Plan ulaganja za Europu), Europskom semestru kao glavnom instrumentu za ostvarenje ciljeva iz Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast (Europa 2020) te ulozi nacionalnih parlamenata i poticanju transparentnijeg dijaloga s građanima u sklopu Unije demokratskih promjena.

Predsjednik Odbora za europske poslove Daniel Mondekar istaknuo je širok djelokrug rada Odbora za europske poslove s posebnim naglaskom na nadzor nad poštivanjem načela supsidijarnosti. U svom izlaganju Mondekar je stavio naglasak i na početak novog legislativnog razdoblja u EU-u u kojem se očekuje sukreacija europskih politika od što većeg broja relevantnih dionika uz jačanje neformalnih oblika odlučivanja, pri čemu će posebnu ulogu imati nacionalni parlamenti. 

Potpredsjednik Odbora za europske poslove Gordan Jandroković istaknuo je potrebu ubrzavanja procesa europeizacije u Hrvatskoj koji nije dovoljno zaživio, otvaranjem rasprava o aktualnim europskim temama s posebnim naglaskom na područje gospodarstva i vladavine prava. Jandroković je naglasio odgovornost medija koji u nedovoljnoj mjeri izvještavaju javnost o europskim tamama koje su ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postale domaće teme. Članica Odbora Martina Dalić istaknula je važnost pažljivog odabira projekata s kojima će se Hrvatska uključiti u Plan ulaganja za Europu i važnost postizanja političkog konsenzusa o pet ključnih reformi koje Hrvatska mora provesti kako bi potaknula gospodarski rast. 
 

Autor: Odbor za europske poslove