Furio Radin i Dorotea Pešić-Bukovac sastali se s ravnateljicom Spomen područja i Muzeja Jasenovac

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora, dr. sc. Furio Radin i predsjednica Pododbora za ljudska prava, Dorotea Pešić-Bukovac, održali su radni sastanak s ravnateljicom Javne ustanove spomen područja Jasenovac i Memorijalnog muzeja, Natašom Jovičić. 

Tema sastanka bilo je osnivanje obrazovnog centra u Spomen području Jasenovac u kojem se će se učenje o holokaustu i genocidu te protiv totalitarnih sustava predstavljati kao temelj obrazovanja o ljudskim pravima. Zaključeno je da će se održati sjednica Podobora za ljudska prava na temu obrazovanja o ljudskim pravima, te da će se zaključci s te sjednice predstaviti na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz odgovarajuću prezentaciju programa rada centra i preporuku da se program podrži.