Ines Strenja sudjelovala na Nairobi Summitu o osnaživanju žena i djevojaka

Nairobi - Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja, na poziv Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Globalnog parlamentarnog saveza (Global Parliamentary Alliance) - inicijative Europskog parlamentarnog foruma za seksualno i reproduktivno zdravlje, od 12. do 14. studenoga 2019. sudjelovala je na Nairobi Summitu u Keniji. 

Ovim sastankom na vrhu obilježeno je 25 godina od održavanja Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju u Kairu (International Conference on Population and Development (ICPD)) na kojoj je 179 vlada usvojilo značajan Akcijski program djelovanja kojemu je cilj osnažiti žene i djevojke u svim sferama života. 

Summit u Nairobiju okupio je šefove država, ministre, parlamentarce, organizacije civilnog društva, stručnjake i druge zainteresirane za ostvarivanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. Cilj je mobilizirati političku volju i financijska sredstva za potpunu implementaciju Akcijskog plana Međunarodne konferencije za populaciju i razvoj iz 1994. što uključuje nultu stopu nedostupnosti informacijama i uslugama planiranja obitelji, nultu stopu smrtnosti majki koja se može spriječiti, nultu stopu seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja i štetne prakse prema ženama i djevojčicama.

Zastupnica Ines Strenja, uz  100 parlamentarnih zastupnika iz svih regija svijeta, sudjelovala je u radu Summita, posebno Parlamentarnom forumu koji se fokusirao na način na koji parlamentarci mogu ispuniti svoju specifičnu ulogu u ispunjavanju obećanja ICPD-a. Forum parlamentarca organizira Europski parlamentarni forum za seksualna i reproduktivna prava, u partnerstvu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), populacijskim fondom Ujedinjenih naroda (UNFPA), Senatom Republike Kenije i Nacionalnom skupštinom Kenije.