Ingrid Antičević Marinović i Igor Kolman sudjeluju na sastanku Odbora za jednakost i nediskriminaciju PSVE

Beč – Članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) Ingrid Antičević Marinović i Igor Kolman sudjeluju na sastanku Odbora za jednakost i nediskriminaciju PSVE-a, koji se u utorak i srijedu održava u Beču. 

Na sastanku se raspravlja o izvješćima koja su u pripremi za plenarno zasjedanje PSVE-a, a riječ je, između ostalog, o temama prostitucije, trgovanja ljudima i modernog  ropstva u Europi, o diskriminaciji transrodnih osoba, jačanju suradnje parlamenata i nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, pitanju jednakosti osoba s invalidnošću, situaciji vezanoj uz prava tradicionalnih nacionalnih manjina i sl. 

Tijekom dva radna dana održat će se i zajednički sastanak Odbora s Mrežom parlamentaraca za borbu protiv nasilja nad ženama s fokusom na probleme žrtava nasilja, u okviru čega će se prisutnima obratiti federalna ministrica za obrazovanje i žene Republike Austrije. Sastanku Odbora prethodio je posjet parlamentaraca agenciji EU-a za temeljna ljudska prava koja ima sjedište u Beču, gdje su upoznati s načinom rada i aktivnostima agencije.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove