Izaslanstvo Odbora za poljoprivredu i hranu bugarskoga parlamenta u radnome posjetu Zadarskoj županiji

Zadar – Izaslanstva Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora i Odbora za poljoprivredu i hranu Narodnoga sobranja Republike Bugarske posjetila su Zadarsku županiju.

Na radnome sastanku sa županom Stipom Zrilićem i suradnicima predstavljeni su poljoprivredni potencijali i vizija razvoja poljoprivrednoga i ribarskoga sektora Zadarske županije. Temelj toga razvoja čine planirana izgradnja Centra kompetencija za preradu ribe i voća (Zeleno-plavog centra kompetencija), izgradnja Demonstracijskoga centra i unapređenje aktivnosti Poljoprivredno-prehrambene i Veterinarske škole u Zadru, rekao je Zrilić. Dodao je kako će podizanju konkurentnosti ukupnog poljoprivrednog i marikulturnog sektora Županije doprinijeti i planirano provođenje projekata navodnjavanja, povećanje udjela ekoloških poljoprivrednih proizvođača i brendiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Iznio je podatak kako je udio Zadarske županije u ukupnoj marikulturnoj djelatnosti Hrvatske gotovo 60 posto.

Tijekom susreta izražena je obostrana spremnost  za daljnji razvoj suradnje i razmjenu iskustava  bugarske i hrvatske strane, osobito u području ekološke poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvoda.

Izaslanstva su također posjetila Farmu Vinges, prvu hrvatsku farmu koja je na većim površinama  pokrenula ekološku proizvodnju krmiva za stoku. Farma ostvaruje visoke europske rezultate u godišnjoj količini mlijeka po muznoj kravi i sudjeluje u prodaji junica za daljnji uzgoj. U nastavku posjeta predstavljeni su rezultati u vinogradarsko-vinarskom sektoru, a posjet je završio obilaskom Kraljevskih vinograda u Petrčanima, OPG-a Božo Bačić u Podgrađu i Parka prirode Vransko jezero.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu