Izaslanstvo Odbora za ravnopravnost spolova sudjelovalo na međuparlamentarnom sastanku o temi nasilja nad ženama u EU-u

Bruxelles - Potpredsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Sonja König i članice Odbora Dunja Špoljar, Đurđica Sumrak i Martina Banić sudjelovale su na međuparlamentarnom sastanku odbora za prava žena i ravnopravnost s temom „Sprječavanje nasilja nad ženama – izazov za sve“. Zastupnice su sudjelovale i na konferenciji o nasilju nad ženama u Europskoj uniji u organizaciji grčkog predsjedanja Vijećem Europske unije i Agencije Europske unije za temeljna prava. Oba događaja održana su prigodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. 

Skup je okupio zastupnice i zastupnike Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Norveške, Crne Gore i Turske radi razmjene mišljenja o nacionalnom zakonodavstvu i najboljim praksama u borbi protiv nasilja nad ženama. Tijekom sastanka bilo je govora i o planiranim strateškim inicijativama na europskoj razini za promicanje djelovanja na području sprječavanja nasilja nad ženama, dok su u okviru konferencije predstavljeni netom objavljeni rezultati trogodišnjeg istraživanja Agencije Unije za temeljna prava o nasilju nad ženama kod kuće, na poslu, u javnosti i na internetu, kojima je cilj pomoći tvorcima politika i ostalim interesnim skupinama u rješavanju problema nasilja nad ženama diljem Europske unije. Istraživanje je pokazalo kako je 33 posto žena doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje od svoje 15. godine života, svaka peta žena doživjela je uhođenje, a svaka druga bila je suočena s jednim ili više oblika seksualnog uznemiravanja. 

Sudionici sastanka bili su suglasni s potrebom posvećivanja veće pažnje pravima žena, a pozvali su i na što skoriju ratifikaciju Konvencije iz Istanbula iz 2011. o nasilju nad ženama. 
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove