Melita Mulić sudjelovala na sastanku Odbora za prava žena Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Porto - Članica Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran i potpredsjednica njezina Odbora za prava žena Melita Mulić sudjelovala je na redovitom sastanku tog Odbora, koji je okupio zastupnice i zastupnike nacionalnih parlamenata država članica EU-a, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata južnog Sredozemlja. 

Tijekom sastanka raspravljalo se o predstavljanju žena u medijima u euromediteranskim zemljama i o položaju žena u oružanim sukobima. U raspravi o položaju žena u medijima istaknuto je da mediji imaju važnu ulogu u promicanju sudjelovanja žena u svim vidovima života, ali i da postoje diskriminacijski modeli predstavljanja žena ne samo u zemljama južne obale Mediterana već i u članicama EU-a. Naglašena je potreba za jačom suradnjom novinara s obiju mediteranskih obala radi razmjene dobrih praksi te postizanja nestereotipnog, pravednog i uravnoteženog predstavljanja žena u svim medijima, stvaranja pozitivne slike žena i njihove uloge u društvu, te promicanja etičkih načela i politika jačanja rodne ravnopravnosti.

Zastupnica Mulić predstavila je zakonsku regulativu o medijima i rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj te je ustvrdila da zadovoljavajući zakonski okvir nužno ne znači i ravnopravno predstavljanje žena u medijima. Istaknula je potrebu ulaganja dodatnih napora u podizanju svjesnosti društva o problemima povezanim s položajem žena u medijima i rodnoj ravnopravnosti.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove