Odbor za poljoprivredu: ukinute sektorske potpore potrebno kompenzirati drugim mjerama, a drvnu industriju bolje pozicionirati unutar Industrijske strategije RH

Zagreb - Na jučerašnjoj tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu okupilo se pedeset predstavnika drvoprerađivača, a uvodna izlaganja održali su ministar poljoprivrede RH Tihomir Jakovina, pomoćnica ministra gospodarstva Jelena Zrinski Berger, direktor Hrvatskoga drvnog Klastera Marijan Kavran, predsjednik Udruženja drvoprerađivača pri HGK-u Zdravko Jelčić i predsjednik Udruga županija Tomislav Tolušić. 

Na sjednici su nazočili i predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske udruge poslodavaca, Agencije za investicije i konkurentnost, Hrvatskih izvoznika, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, predstavnici strukovnih klastera, razvojnih agencija, Sindikata drvne i papirne industrije te djelatnici Šumarskog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina upozorio je na značajnu ulogu drvne industrije u nacionalnom gospodarstvu: ona ostvaruje 8,44 posto udjela u ukupnom izvozu RH u prvom polugodištu 2013., ima trećinu zaposlenih u prerađivačkoj industriji te 0,9 posto udjela u BDP-u. Istaknuo je kako je u razdoblju od 2007. do 2013. godine ukupno sufinancirano 1103 projekta u ukupnoj vrijednosti od 396.852.095 kuna. U Programu ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. koji ukupno sadrži 16 mjera, 8 mjera primjenjivo je u šumarskom sektoru. Drvna je industrija strateški interes Republike Hrvatske, a razvojem tržišta, prevladavanjem slabosti drva na tehničkoj i obrazovnoj razini i boljom cjelokupnom percepcijom drvne industrije na domaćem tržištu omogućit će se i bolje pozicioniranje ovog važnog sektora, zaključio je Jakovina.

Tematska sjednica pružila je precizan uvid u stanje prerade drva i naglasila važnost povezanosti sa sektorom šumarstva i ruralnog razvoja. U opsežnoj raspravi, u kojoj su sudjelovali mnogobrojni drvoprerađivači, istaknuta je važnost ulaganja u moderne tehnologije, ali i potreba privlačenja stranih investicija u ovaj sektor. Više je sudionika naglasilo važnost pokretanja projekata energetske učinkovitosti za proizvode od drva, posebice drvenih prozora i drvnog peleta te pronalazak odgovarajućih mjera za poboljšanje statusa hrvatskoga namještaja aktivnim mjerama potpore izvozu i većim udjelom drva u postupku javne nabave. Naglašena je potreba veće mobilizacije sirovine iz privatnih šuma te nužnost pokretanja nacionalnog programa za veće korištenje drva u graditeljstvu, čime bi se izravno ojačale mnogobrojne drvoprerađivačke tvrtke koje djeluju na ruralnim područjima. U raspravi je također istaknuta potreba prilagođavanja i usmjeravanja obrazovnih programa (od srednjoškolskih do visokoškolskih)  prema stvarnim potrebama drvne industrije. Problem rebalansom ukinutih sektorskih potpora nužno je kompenzirati drugim mjerama pomoći, pokretanjem dodatnih mjera koje su sektorske udruge već predložile. 

Osim toga, istaknuta je potreba boljeg pozicioniranja drvne industrije unutar prijedloga Industrijske strategije Republike Hrvatske i promjena predloženog statusa iz „čuvara u pokretače“. Predsjedavajući Odbora Franjo Lucić istaknuo je da je važnost ovog sektora nemjerljiva na ruralnim područjima te je predložio postizanje nacionalnog konsenzusa o boljem vrednovanju šuma i potpunijem korištenju drvne sirovine. Stoga je zaključeno da je potrebno potaknuti radnje za skoro donošenje deklaracije o šumi i drvu na razini najviših državnih institucija, što će imati pozitivan učinak na budućnost i konkurentnost ovog sektora.
 

Autor: Odbor za poljoprivredu