Održana sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

Zagreb – U Hrvatskom saboru održana je 55. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Jedna od točaka dnevnog reda bila je i informacija o provedbi zaključaka s tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb održane 14. listopada 2009. pod nazivom „Bolesti kostiju i zglobova kao društveni problem“. 

Tijekom rasprave o provedbi zaključaka s navedene tematske sjednice Jadranka Morović-Vergles iz Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu KB Dubrava predstavila je projekt „Fit for Work Croatia“. Morović-Vergles uvodno je pojasnila da je Hrvatski nacionalni odbor "Desetljeća kostiju i zglobova 2011-2020" u sklopu europskog projekta „Fit for Work“ potaknuo osnivanje Koalicije „Fit for Work Hrvatska“, još 2009. Cilj je projekta održati radnu sposobnost bolesnika s kroničnim bolestima, od kojih značajni dio čine bolesnici s mišićnokoštanim bolestima (MKB). Morović-Vergles potvrdila je da su mišićno-koštane bolesti i/ili reumatske bolesti glavni razlog pobolijevanja širom svijeta te je u tom kontekstu važno sačuvati svako radno mjesto.  Glavni su ciljevi projekta „Fit for Work“ poticanje i razvijanje rasprave, osiguravanje pravovremene dijagnoze i liječenja bolesnika s MKB te održavanje radne sposobnosti. U EU-u radnu populaciju čini oko 170 milijuna ljudi, a 1/6 ima dugotrajne zdravstvene probleme koji negativno utječu na njihovu radnu sposobnost. Na mišićnokoštane bolesti otpada velik dio izgubljenih radnih dana svake godine, što uzrokuje značajne gospodarske i društvene posljedice za pojedince, poslodavce i šire gospodarstvo, pojasnila je Morović-Vergles. Dodala je kako se procjenjuje da oko 2 posto europskog bruto domaćeg proizvoda godišnje otpada na troškove dijagnosticiranja, liječenja i rehabilitacije osoba oboljelih od MKB. Prema podatcima iz nacionalnog izvještaja iz 2009. više od 18 milijuna radnih dana izgubljeno je u Hrvatskoj u 2008. zbog bolovanja, a MKB su bile među najčešćim bolestima. 

Nakon predstavljanja predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Željko Jovanović podsjetio je na najvažnije zaključke s tematske sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb održane 14. listopada 2009. pod nazivom „Bolesti kostiju i zglobova kao društveni problem“. To su, prije svega, razvoj zdravstvene zaštite u smjeru postizanja većeg stupnja prevencije, dostupnost većeg broja terapijskih postupaka, rana dijagnoza i pravodobna rana primjena bioloških lijekova te poticanje poslodavaca na stvaranje fleksibilnijih radnih uvjeta bez diskriminacije bolesnika s MKB-om.

Predsjednik Odbora Jovanović potvrdio je da je od 2009. do danas značajno porasla svijest o mišićno-koštanim bolestima kao ozbiljnom medicinskom problemu. Sudionici sjednice suglasni su o potrebi formiranja nacionalne koalicije „Fit for Work“ koja bi uključivala relevantne subjekte kao što su: Ministarstvo zdravlja, HZZO, Ministarstvo rada i mirovinskog osiguranja, Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska liga protiv reumatizma, Hrvatsko reumatološko društvo, HNO Desetljeća kostiju i zglobova 2010-2020 te Udruženje poslodavaca. Zajednički rad i aktivnosti svih navedenih subjekata svakako bi doprinijeli poboljšavanju ishoda liječenja i održavanju radne sposobnosti bolesnika koji boluju od MKB-a, suglasni su sudionici sjednice. 
 

Autor: Služba za medije