Održana tematska sjednica o statusu i pravima transrodnih osoba u Hrvatskoj

Zagreb - Na inicijativu udruge roditelja transrodne djece i mladih  TransParent u četvrtak je u Saboru održana zajednička tematska sjednica saborskih odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te za ravnopravnost spolova o problematici statusa i prava transrodnih osoba u Republici Hrvatskoj. 

Na tematskoj sjednici sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Nacionalnoga zdravstvenog vijeća, Ureda za ravnopravnost spolova, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA), te udruga za promicanje i zaštitu prava transrodnih osoba TransParent, TGEU (Transgender Europe) te Trans aid.

Nakon uvodnoga osvrta predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furija Radina, predsjednice Odbora za ravnopravnost spolova Gordane Sobol te Sanje Stanojević iz TransParenta na postojeći zakonodavni okvir za ostvarivanje prava transrodnih osoba na pravno priznavanje rodnoga identiteta, na sjednici su razmotrene zakonske i administrativne prepreke punom ostvarivanju prava transrodnih osoba zajamčenih Ustavom i zakonima, s posebnim naglaskom na zaštiti zdravlja i edukaciji stručnjaka koji su uključeni u odlučivanje o daljnjoj zdravstvenoj zaštiti transrodnih osoba. 

– Potrebno je osvijestiti probleme s kojima se transrodne osobe suočavaju u procedurama za ostvarivanje svojih prava, a uz to je potrebna kontinuirana edukacija i senzibilizacija nadležnih tijela i općenito društva, naglasila je Stanojević. 

Na provedbu zakona protiv diskriminacije, iskorjenjivanje predrasuda o transrodnim osobama te na potrebu suradnje mjerodavnih institucija i udruga upozorio je među ostalim Arian Kajtezović iz TGEU-a, dok je na aspekte diskriminacije i potrebu organiziranja primjerenih specijaliziranih kliničkih zdravstvenih usluga za transrodne osobe ukazala dr. María Amor Martín Estébanez iz Agencije EU-a za temeljna prava.

- Iza otežanog provođenja propisa nerijetko stoje nerazumijevanje problematike, manjak znanja o 'antidiskriminacijskim' propisima na lokalnoj i državnoj razini, manjak edukacije te strah, stoga s ove sjednice želimo poslati jasnu poruku i zahtjev za učinkovitom provedbom sustava zaštite transrodnih osoba, istaknula je Sobol. Najavila je raspravu o prijedlozima zaključaka koje će Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uvrstiti u dnevni red svojih idućih sjednica, a kojima se mjerodavna tijela pozivaju na puno poštivanje odredaba Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i života u drugom identitetu, usklađivanje Stručnih smjernica za izradu mišljenja zdravstvenih radnika i psihologa, uključivanje predstavnika transrodnih osoba u rad radnih skupina osnovanih s ciljem unaprjeđenja prava transrodnih osoba te na provođenje sustavne edukacije zdravstvenih stručnjaka i psihologa o skrbi i zaštiti zdravlja transrodnih osoba.
 

Autor: Služba za medije