Potpredsjednik Sabora Tepeš sudjelovao na zasjedanju Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Tangier - Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Tepeš, u ulozi izaslanika predsjednika Sabora, sudjelovao je na trećem sastanku na vrhu predsjednika parlamenata Unije za Mediteran koji se održao 28. i 29. svibnja u Tangieru u okviru predsjedanja Parlamenta Kraljevine Maroka Parlamentarnom skupštinom Unije za Mediteran. 

Sastanak na vrhu okupio je predsjednike nacionalnih parlamenata država članica Europske unije, Europskoga parlamenta i nacionalnih parlamenata južne i istočne obale Mediterana. Glavna tema bila je „Jačanje zajedničke budućnosti euromediteranskog prostora s naglaskom na održivom razvoju i zaštiti okoliša“. 

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Tepeš iznio je stajalište da iako razvoj Unije za Mediteran nije tekao lako, ona je prepoznata kao dodana vrijednost daljnjemu razvoju euromediteranskoga prostora, pri čemu konkretna projektna suradnja mora pomoći Sredozemlju da obnovi svoju važnost kao regije stabilnosti, suradnje, tolerancije i napretka. Osvrnuo se i na Pariški sporazum o klimatskim promjenama, čija je provedba posebno važna za euromediteransku regiju s obzirom na to da Sredozemno more ima bogat potencijal, koji je veoma osjetljiv na klimatske promjene. U tom je kontekstu istaknuo činjenicu da je Hrvatska, iako ima niske razine štetnih emisija, već doživjela promjene na svojim ekosustavima. 

Pozvao je sve članice Unije za Mediteran na provedbu Pariškoga sporazuma, koji je prekretnica u jačanju pristupa klimatskim promjenama i poticaj za motiviranje svih segmenata društva. Zaključno je izrazio potporu svim okolišnim projektima Unije za Mediteran, posebno inicijativama poput mreže Eko-gradova, MedPAN-a i Let's Do It Mediterranean, koji su na sastanku Odbora za okoliš, energetiku i vodne resurse Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran održanom u Zagrebu u listopadu 2014. dobili status pridruženih članica. 

Drugoga dana održano je plenarno zasjedanje na kojemu su usvojene preporuke pet stalnih odbora Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran o prioritetnim pitanjima povezanim s euromediteranskom regijom u nadolazećem razdoblju: budućnost Unije za Mediteran; žene u oružanim sukobima i borbi protiv terorizma; mjere za borbu protiv globalnoga zatopljenja i onečišćenja Mediterana i zajedničko kulturno nasljeđe i međuvjerski dijalog kao instrumenti mira i prevencije radikalizma. 
 

Autor: Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran