Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio izaslanstvo Zaklade "Konrad Adenauer"

Zagreb - Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je u radni posjet izaslanstvo Zaklade "Konrad Adenauer", Franza Schustera, bivšeg ministra za gospodarstvo, rad i infrastrukturu njemačke pokrajine Thuringen i dr. Christiana Schmitza, ravnatelja Zaklade. 

Razgovaralo se na temu tranzicije u gospodarstvu i privatizacijskih procesa. Franz Schuster rekao je da privatizaciju treba shvatiti kao šansu stvaranja novih uspješnih malih i srednje velikih poduzeća, gdje država prethodno utvrđuje koje gospodarske segmente treba prioritetno razvijati. Naglasio je da je preporuka Njemačke poticanje industrijskog razvoja, koji je okosnica gospodarstva, a kako u tržišnom gospodarstvu dominiraju mala i srednje velika poduzeća, treba posebice razviti taj segment. 

Sudionici razgovora suglasili su se da politika poticanja malog i srednjeg gospodarstva podrazumijeva podršku države, odnosno jedinica lokalne samouprave, a istaknuli su kako je jedan od najvećih problema investitora u tranzicijskim zemljama pribavljanje svih potrebnih dozvola. 

Jandroković smatra da će Republika Hrvatska, koja je otvorena za sve oblike suradnje,vrlo brzo dostići najrazvijenije tranzicijske zemlje. Iznio je neka od temeljnih načela Vlade Republike Hrvatske za razvoj poduzetništva među kojima su: stvaranje pozitivne poduzetničke klime, obrazovanje mladih, kreditiranje malih i srednjih poduzetnika, koordinacija institucija koje se bave malim i srednjim poduzetništvom, porezna reforma, te reforma pravosuđa i državne uprave.