Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora dr. Furio Radin primio voditelja misije OESS-a Petera Semnebya

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora dr. Furio Radin primio je danas u posjet voditelja Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj veleposlanika Petera Semnebya.
Glavna tema razgovora bio je zabrinjavajuć porast broja predmeta protiv Republike Hrvatske pri Europskom sudu za ljudska prava. Semneby je istaknuo da taj negativan trend ukazuje ne samo na problem u efikasnosti hrvatskog pravosuđa, već i na činjenicu kako se zakonske norme o zaštiti ljudskih prava ne uzimaju dovoljno u obzir u sudskim procesima. 

Budući da se većina predmeta odnosi na egzistencijalna pitanja, Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj već je pokrenula izradu analize tih predmeta u namjeri da ponudi odgovarajuća zakonska rješenja. Želeći što je više moguće konkretizirati daljnju suradnju Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj sa saborskim Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, dr. Radin  pozvao je predstavnike OESS-a da zajednički organiziraju, za javnost otvorenu tribinu. 

Na tematskoj sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina  razmatrali bi se rezultati analize sporova protiv Republike Hrvatske na Europskom sudu, a sama bi rasprava, smatra Radin, zasigurno polučila konkretne zakonske inicijative i prijedloge.