Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković primio zamjenika veleposlanika Savezne Republike Njemačke dr. Lauridisa Holschera

Zagreb - Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora Dražen Bošnjaković primio je u radni posjet zamjenika veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj dr. Lauridisa Holschera. Tema razgovora bila je djelatnost i nadležnosti Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora. 
G. Bošnjaković izjavio je da bi dobra iskustva rada njemačkog Parlamenta, regulirana njegovim Poslovnikom, trebalo ugraditi i u Poslovnik Hrvatskog sabora, posebice određena proceduralna rješenja. Naglasio je da je jedna od najvažnijih zadaća Odbora praćenje usuglašenosti zakonodavstva s Ustavom Republike Hrvatske, odnosno da  se donošenjem zakona ne povrijede ustavne norme.  
Dr. Holscher osvrnuo se na postojanje tri saborska odbora koji se bave pravnom problematikom, te postavio pitanje razmišlja li se u smjeru njihova objedinjavanja. Naime, u Njemačkoj postoji jedan parlamentarni odbor koji se bavi pravnim pitanjima. Bošnjaković je odgovorio da je moguće da se tijekom rada ovog saziva Sabora prihvati takvo rješenje, posebice u svjetlu odluke o smanjenju broja ministarstava, koja je već provedena, u cilju stvaranja efikasne i racionalne državne uprave.
Zamjenika veleposlanika zanimalo je postoje li tendencije mijenjanja hrvatskog Ustava, na što je Bošnjaković odgovorio da za sada nema takvih razmišljanja ni inicijativa. 
Kako su u djelokrugu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i pitanja koja se tiču javnog informiranja, dr. Holscher pitao je što na tom području trenutno radi Odbor. Bošnjaković je odgovorio da javnim informiranjem rad i aktivnosti parlamenta postaju dostupne javnosti, te da Odbor upravo priprema akt koji bi regulirao pitanja javnosti rada Parlamenta. Radi se o Pravilniku o javnosti rada Hrvatskoga sabora, čiji će predlagatelj biti Predsjedništvo, a donositelj Hrvatski sabor. 
U razgovorima je bilo riječi i o funkciji Pučkog pravobranitelja, za koju je Bošnjaković rekao da je iznimno značajna i nadasve potrebita u hrvatskom društvu, te da će Hrvatski sabor i nadalje poticati rad Pučkog pravobranitelja. 
Što se tiče zamašnog posla oko reforme pravosuđa i uprave, Bošnjaković je istaknuo je da se donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima znatno poboljšava situacija u tom području, što će se odraziti na brzini rješavanja neriješenih predmeta. U upravi, pak, težište je na cjelovitoj informatizaciji i povezivanju upravnih tijela. 
Dr. Holscher zaželio je Hrvatskoj puno uspjeha u daljenjem provođenju postupka ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te ponudio pomoć Njemačke u daljnjem usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva s propisima u Europskoj uniji.