Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Florijan Boras primio zamjenika veleposlanika Savezne Republike Njemačke dr. Lauridisa Holschera

Zagreb - Predsjednik Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora Florijan Boras, primio je u radni posjet zamjenika veleposlanika Savezne Republike Njemačke dr. Lauridisa Holschera. Tema razgovora bila je djelatnost i nadležnosti Odbora za zakonodavstvo. 
Florijan Boras naglasio je da, dok drugi saborski Odbori razmatraju specifična pitanja iz svog djelokruga rada, Odbor za zakonodavstvo na svojim sjednicama razmatra sva pitanja koja su predmet rasprave u Hrvatskom saboru. U prvom redu, razmatra usklađenost prijedloga zakona i drugih akata s Ustavom Republike Hrvatske, njihovu uklopljenost i usklađenost s pravnim sustavom, kao i pitanja bitna za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku usklađenost akata koje donosi Sabor.
Zamjenika veleposlanika zanimala je struktura i sastav članova Odbora. Florijan Boras odgovorio je da od 13 članova Odbora iz reda zastupnika, njih 6 je iz HDZ-a, 3 iz SDP-a, 1 iz HSS-a, 1 iz HNS-a, 1 iz HSP-a, a 1 je pripadnik njemačke nacionalne manjine. No, istaknuo je da na sjednicama Odbora za zakonodavstvo dominira pristup struke, a ne stranačke pripadnosti, odnosno da ovo sabosko tijelo nije opterećeno stranačkim sastavom Hrvatskog sabora. 
Iako su manje-više sva pitanja uređena zakonima, ostaje jedan dio njih koji nisu regulirani pozitivnim zakonodavstvom. Stoga je i najvažniji posao s jedne strane uskladba pravnog sustava unutar Republike Hrvatske, a s druge strane uskladba pravnog sustava Hrvatske s onim Europske Unije. Što se tiče postupovnih procesa, kaznenog, parničnog i upravnog procesa, Florijan Boras ističe da oni svakako ne odgovaraju duhu vremena, pa će i u tom smjeru biti potrebne izmjene, kako bi bili kompatibilni propisima Europske unije. 
Dr. Lauridis Holscher ponudio je pomoć Savezne Republike Njemačke na daljnjoj prilagodbi hrvatskog zakonodavstva pravnom sustavu EU.