Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održao sastanak s predstavnicima udruga pacijenata

Zagreb – Zaštita i promicanje prava pacijenata i poteškoće s kojima se u njihovu ostvarivanju susreću pacijenti u Hrvatskoj bile su središnje teme sastanka koji je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u utorak održao s  predstavnicima udruga pacijenata.

Na sastanku su bili nazočni predstavnici udruga roditelja i djece oboljele od malignih bolesti „Ljubav na djelu“ i „Krijesnica“; Udruge djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji „Srce“; Hrvatskoga saveza gluhoslijepih osoba „Dodir“; Hrvatskoga saveza slijepih; Udruge hrvatskih pacijenata; Društva za zaštitu zdravlja Petrinja; Hrvatske lige protiv reumatizma; Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek; Hrvatske udruge liječenih i oboljelih od hepatitisa „Hepatos“; Hrvatskoga pokreta za prava pacijenata te Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba. 

- Ovaj se mjesec obilježava niz datuma posvećenih raznim bolestima te je ovo odlična prilika da se Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku upozna s problemima s kojima se susreću udruge pacijenata te potakne suradnja s njima, kazala je na početku sastanka predsjednica Odbora Ines Strenja-Linić. Dodala je kako su bolesnici u fokusu našega zdravstvenog sustava i oni su osnova od koje počinju primjedbe i prijedlozi rješavanja njihovih problema. - Zato je dobra komunikacija između udruga, tj. pacijenata i institucija zdravstvenog sustava, nužna, istaknula je Strenja-Linić.

- Što skorija izgradnja nacionalne dječje bolnice, rješavanje pedijatarske palijativne skrbi te uvođenje većega broja volontera u zdravstveni sustav bili su samo dio problema i prijedloga na koje su ukazali predstavnici udruga djece oboljelih od malignih bolesti Ljiljana Vuletić i Zoran Cipek. Predsjednica udruge „Srce“ Đurđa Penava govorila je o edukacijsko-rehabilitacijskoj podršci koju u vidu radionica i individualnim pristupom udruga pruža djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na području grada Sv. Ivana Zeline.

- Željko Bosilj iz Hrvatskoga saveza gluhoslijepih osoba istaknuo je problem nedovoljnoga broja dobro educiranih prevoditelja za gluhoslijepe osobe, a oni su im nužni, posebice u rješavanju zdravstvenih problema gluhoslijepih i tijekom njihove komunikacije s liječnicima. Karmen Nenadić iz Hrvatskoga saveza slijepih rekla je kako osobe koje oslijepe u kasnijoj životnoj dobi nemaju ista prava kao osobe koje su slijepe od rođenja te ne mogu ostvariti pravo na rehabilitaciju čije troškove snosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 

O važnosti izrade nacionalne strategije za oboljele od virusnoga hepatitisa i nužnosti što boljega informiranja građana o ovoj bolesti govorila je predsjednica „Hepatosa“  Tatjana Reić. – U Hrvatskoj se testiranje krvi na hepatitis C počelo provoditi tek 1993. godine i danas je u našoj zemlji zabilježeno skoro 45 000 oboljelih, istaknula je. 

Ivan Klanac iz Društva za zaštitu od dijabetesa Osijek kazao je kako je od 244 000  dijabetičara njih 28 000 tisuća evidentirano u Osijeku, a KB Osijek za ovu grupu pacijenata raspolaže sa samo devet bolničkih kreveta  Ovaj primjer, rekla je Strenja-Linić,  samo ukazuje na to da bi funkcionalno spajanje odjela manjih bolnica u jedinicama lokalne uprave i samouprave bilo jedno od mogućih rješenja toga problema.

Petar Ćosić iz Društva zdravlja Petrinja skrenuo je pozornost na problem nedovoljne informiranosti o pravima pacijenata u sredinama koje su  prometno izolirane ili jako udaljene od većih središta. – Ti ljudi najčešće ne mogu konzumirati svoja prava jer s njima nisu ni upoznati, rekao je Ćosić. 

- Solidarno javno zdravstvo za sve građane u Hrvatskoj naš je cilj, kazao je Marijo Drlje, predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata. – Mi nismo protiv reforme, ali smo za zaustavljanje „tajkunizacije“ zdravstvenoga sustava, istaknuo je. O pravima pacijenata govorio je i Mirko Štifanić iz Hrvatskoga pokreta za prava pacijenata. 

Predsjednik Hrvatske lige protiv reumatizma dr. Frane Grubišić govorio je o edukativnim programima koje liga provodi te istaknuo odličnu suradnju liječnika i civilnih osoba koji su članovi lige. Predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba Damir Jukica iznio je iskustva županijskih povjerenstava za zaštitu prava pacijenata u izravnoj zaštiti tih prava.  

Bilo je riječi i o problemu dugih lista čekanja i nedovoljna vremena koje liječnici u javnome sektoru posvećuju pacijentima. Strenja-Linić kazala je da je jedan od uzroka tih problema činjenica da Hrvatskoj danas nedostaje više od dvije tisuće liječnika, ali i drugih zdravstvenih djelatnika - I medicinske sestre i liječnici u javnome sektoru nezadovoljni su uvjetima rada, ponajprije velikim broj pacijenata na malen broj zdravstvenih djelatnika i naš cilj mora biti da te uvjete promijenimo, istaknula je. 
 

Autor: Služba za medije