U Hrvatskome saboru obilježena 70. godišnjica osnutka Ujedinjenih naroda

Zagreb - Hrvatski je sabor bio domaćinom tematskoga razgovora „Ciljevi održivoga razvoja – predstavljanje iz perspektiva različitih generacija i uloga“ koji su, u povodu obilježavanja 70 godina osnutka organizacije Ujedinjenih naroda, organizirale agencije UN-a koje djeluju u Republici Hrvatskoj. 

Cilj ovoga razgovora bio je potaknuti raspravu o Razvojnom programu za razdoblje nakon 2015. godine i o 17 Ciljeva održivoga razvoja koje su čelnici 193 zemlje svijeta usvojili na Općoj skupštini UN-a održanoj u rujnu ove godine. Ovim ciljevima, poznatima i kao globalni ciljevi, koji će činiti okosnicu nacionalnih politika i programa tijekom narednih 15 godina, međunarodna zajednica poziva se da odgovori temeljitim promjenama na izazove s kojima je suočen današnji svijet: iskorjenjivanjem siromaštva, gladi i nejednakosti, postizanjem uključivoga i održivoga razvoja za sadašnje i buduće generacije, poboljšanjem pristupa zdravstvu i obrazovanju te osiguravanjem promicanja i zaštite svih ljudskih prava i temeljnih vrijednosti kao osnove miroljubivih i naprednih društava. 

U svome obraćanju izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora i voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Gvozden Srećko Flego istaknuo je značajnu ulogu i odgovornost nacionalnih parlamenta u provedbi Ciljeva održivoga razvoja kao i važnost uvođenja mehanizama nadzora za njihovo provođenje. 

– Ciljeve globalnoga razvoja, veće socijalne jednakosti i daljnje demokratizacije ne možemo postići bez mira i sigurnosti u svim dijelovima svijeta te osiguravanje mira, stabilnosti i sigurnosti i nadalje moraju biti prioritetima za sve one koji sudjeluju u međunarodnoj politici, zaključio je Flego. 

Predstojnica Ureda UNDP-a za Hrvatsku Sandra Vlašić naglasila je kako su okosnice Ciljeva održivoga razvoja – zaustavljanje siromaštva, smanjenje nejednakosti i poduzimanje mjera protiv klimatskih promjena – izbori koje svijet mora donijeti za svoju budućnost, dok je načelnik Sektora za UN, globalna pitanja i međunarodne organizacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova Damir Župan predstavio nacionalne prioritete tijekom pregovora o Ciljevima održivoga razvoja. – U okviru svog rada u Otvorenoj radnoj skupini za Ciljeve održivog razvoja Opće skupštine UN-a, Hrvatska se aktivno zalagala za područja mira i sigurnosti, vladavinu prava, dobru vladavinu, demokraciju, transparentnost i zaštitu ljudskih prava, posebice za prava žena, djece te drugih ugroženih skupina te očuvanje i održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa, istaknuo je Župan. 

U razgovorima su također sudjelovali predstavnici udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) i inicijative Okus doma – integracijskog projekta za pomoć izbjeglicama te djeca Osnovne škole Voltino koja su govorila o tome kako doprinose održivome razvoju i kako vide svijet za 15 godina.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove