U Saboru održana tematska sjednica o preustroju Ministarstva unutarnjih poslova

Zagreb - U Saboru je u srijedu održana tematska sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj je provedena rasprava o novom prijedlogu preustroja Ministarstva unutarnjih poslova. Uz predsjednika Odbora Ranka Ostojića te članove Odbora i druge saborske zastupnike, sjednici su nazočili ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, glavni ravnatelj policije Marko Srdarević i Lidija Pelivan Stipetić, državna tajnica u MUP-u RH.

Predsjednik Odbora Ostojić podsjetio je na prošlogodišnji prijedlog teritorijalnoga i organizacijskoga preustroja policije od kojega se odustalo, no 2017. godine napravljen je novi model funkcionalnoga i reorganizacijskoga preustroja MUP-a kojim se, kao i prethodnim, želi osigurati veći broj policijskih službenika na terenu, povećati interventnu i operativnu sposobnost policije, smanjiti broj rukovodećih službenika te smanjiti broj kaznenih dijela. Sve ove promjene, rekao je Ostojić, trebale bi doprinijeti poboljšanju osjećaja sigurnosti kod građana i njihovoga povjerenja u policiju.

- Cilj preustroja je postići funkcionalniji, racionalniji i teritorijalno prilagodljiviji sustav  policije unutar raspoloživih ljudskih i tehničkih potencijala, rekao je ministar Orepić  te dodao kako se prema ovome modelu zadržava  koncept 20 policijskih uprava (PU) prema sadašnjem županijskom ustroju lokalne samouprave, ali uz njihovu funkcionalnu modifikaciju. - Konačni cilj i imperativ ovih nastojanja je doći do političkoga konsenzusa i zajedničkoga stava  o tome da policija i njezino djelovanje  trebaju biti javno dobro, a policajac isključivo karijerno zanimanje, posebno je istaknuo Orepić.

Glavni ravnatelj policije Marko Srdarević pojasnio je kako bi ovaj model reorganizacije obuhvaćao spajanje organizacijskih jedinica u sjedištima policijskih uprava, odnosno integraciju policijskih postaja temeljene policije i policijskih postaja prometne policije u operativne službe i odjele sadašnjih PU-a u 16 policijskih uprava,  osim Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka. – Takvim spajanjem, rekao je Srdarević dobio bi se novi, funkcionalniji i racionalniji model organizacije PU-a koja bi bila neposredno odgovorna za stanje sigurnosti u svome središtu, ali i čitavoj županiji. Nadalje, dodao je, smanjilo bi se broj razina zapovijedanja, administrativna opterećenja samih PU-a i ophodnji, a osigurao bi se veći broj policijskih službenika na terenu, čime bi se ojačala njihova preventivna uloga i interventna sposobnost, a prije svega i  njihova vidljivost i dostupnost građanima, kazao je Srdarević. U svrhu priprema te dostizanja schengenskih standarda u upravljanju granicom, predviđa se reorganizacija granične policije kroz model formiranja specijalističkih postaja granične policije, a koje bi putem izdvojenih sektora za granicu bile direktno podređene Upravi za granicu u sjedištu Ravnateljstva policije. Osnova za prijedlog preustroja, kako je rekao Serdarević, bila je analiza stanja u 4 policijske uprave te usporedna analiza parametara iz svih policijskih uprava koji uključuju broj stanovnika na teritoriju PU-a, površinu toga područja, a kao osnovni podatak izdvojeni su temeljni sigurnosni pokazatelji kao što su broj kaznenih djela, prekršaja, prometnih nesreća itd.

Sudionici sjednice složili su se da je preustroj MUP-a nužan kako bi policija mogla odgovoriti na nove sigurnosne izazove i rizike te da je oko njega potrebno postići političko suglasje. Skrenuta je pozornost i na postojeći zakonodavni okvir kojim se  uređuje postupanje policije koji također mora biti aktualiziran i prilagođen novonastalim okolnostima, poput izmjena i dopuna Zakona o policiji, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i ostalih podzakonskih akata. Nazočni zastupnici, kao i predstavnici MUP-a posebno su upozorili na važnost podizanja standarda policijskih djelatnika, primjereno vrednovanje njihovoga rada i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu.

Autor: Služba za medije