U Saboru održana tematska sjednica o stanju i kvaliteti vode za piće te izvorima onečišćenja voda

Zagreb - U Saboru je u organizaciji Odbora za zaštitu okoliša i prirode u srijedu održana tematska sjednica na kojoj se raspravljalo o stanju i kvaliteti vode za piće te izvorima onečišćenja voda na području Republike Hrvatske.

Nedavni primjer povišenih razina arsena koje se pojavljuju u podzemnim vodama istočne Slavonije kao i zamućenja vode za piće u Splitu, Trogiru, Kaštelima i Solinu, otvorila su pitanje stanja i kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju te stanja vodoopskrbnoga sustava.

Sjednici nazočni predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva zdravstva kao i predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i županijskih zavoda za javno zdravstvo naglasili su da je zdravstvena ispravnost vode za piće u sustavima javne vodoopskrbe pod stalnim nadzorom javnozdravstvenih službi, sanitarne inspekcije i javnozdravstvenih kontrolnih laboratorija. Istaknuto je kako podzemne vode na području istočne Slavonije imaju povećane koncentracije arsena što je posljedica prirodnih uvjeta u podzemlju, dok je u priobalnom krškom području dominantan izvor onečišćenja povišena mutnoća koja se javlja na svim krškim izvorištima nakon obilnih padalina.


Ivan Kolovrat iz Hrvatskih voda istaknuo je kako ukupna procijenjena ulaganja u razvoj sustava javne vodoopskrbe prema Višegodišnjem programu gradnje vodnih građevina za razdoblje 2014.-2023. iznose 6,37 milijardi kuna. Prezentirani su projekti razvoja javne vodoopskrbe na području istočne Slavonije koji su u provedbi (projekt RVS Osijek u vrijednosti od 87 milijuna kuna koji je 75 posto financiran bespovratnim sredstvima EU-a, projekt Male intervencije 1 ukupne vrijednosti 18,35 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva EU-a iznose 12,48 milijuna kuna i projekt Male intervencije 2 ukupne vrijednosti 32,06 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva EU-a iznose 18,41 milijun kuna).

Ključnim za rješavanje pitanja opskrbe vodom zadovoljavajuće kakvoće na području istočne Slavonije istaknuta je realizacija projekta koji je u pripremi tj. Regionalnog vodoopskrbnog sustava istočne Slavonije čija je ukupna vrijednost procijenjena na 460 milijuna kuna od čega se iz EU sredstava sufinancira 71 posto.

Zamjenik gradonačelnika Grada Otoka Zvonimir Pućo apelirao je na potrebu osiguranja sredstva za realizaciju projekata kako bi se u što kraćem roku osigurala stanovništvu ovoga područja voda za piće s koncentracijom arsena ispod 10 mikrograma po litri. Direktor Operativnog sektora Vodovoda i kanalizacije Split Božidar Čapalija pozvao je lokalnu razinu i Hrvatske vode na rješavanje pitanja odvodnje atmosferskih voda korištenjem sredstava EU fondova, a zastupnik Darko Horvat podsjetio je na problem velikih gubitaka u vodovodnoj mreži. Dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof.dr.sc. Zoran Nakić naglasio je važnost provođenja aktivnoga monitoringa. Pomoćnica ministra zdravstva  prim.dr.sc. Vera Katalinić Janković dodatno je istaknula da će ministarstvo poticati Grad Zagreb i županije da osiguraju sredstva za provođenje monitoringa te je predsjednik Odbora Gordan Maras predložio je da se razmotri mogućnost da se Vukovarsko-srijemskoj županiji financijski pomogne u osiguranju dostatnih sredstava za provedbu cjelovitoga monitoringa te da se ove godine riješi priključak naselja u istočnoj Slavoniji na crpilište bez arsena.

Predsjednik Odbora naglasio je važnost dostupnosti u svakom trenutku ažuriranih informacija o stanju vode za ljudsku potrošnju prikupljenih putem monitoringa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te predložio da Ministarstvo zdravstva godišnji izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode  za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj dostavi Odboru.

Autor: Odbor za zaštitu okoliša i prirode