Zastupnici Gjurković i Jelušić sudjelovali na sjednici Odbora za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta

Bruxelles - Predsjednik Odbora za financije i državni proračun Srđan Gjurković i predsjednik Odbora za gospodarstvo Ivo Jelušić sudjelovali su u razmjeni mišljenja članova Odbora za ekonomska i monetarna pitanja (ECON) Europskog parlamenta i zastupnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije o provedbi prioriteta za 2014. u okviru Europskog semestra za usklađivanje gospodarske politike. 

Tijekom rasprave govornici su istaknuli kako je potrebna snažnija uključenost nacionalnih parlamenata u izradi programa stabilnosti i približavanja te nacionalnih programa reformi da bi se osiguralo jače političko vlasništvo nad procesom Europskog semestra i provedbom preporuka za pojedine države na nacionalnoj razini. 

Srđan Gjurković pozdravio je nacrt rezolucije Europskog parlamenta o provedbi prioriteta za 2014. u okviru Europskog semestra koji je obuhvatio većinu segmenata koji su u interesu nacionalnih parlamenata država članica. Imajući u vidu činjenicu da je, prema podacima Europske komisije, samo 10 posto preporuka za pojedine zemlje za 2013. potpuno provedeno, dok ih je 45 posto ostvarilo ograničen ili nikakav napredak, upozorio je na potrebu za davanjem veće pozornosti provedbi preporuka za pojedine zemlje kako bi se ostvarili željeni i kvalitetni rezultati. U tom kontekstu podržao je punu uključenost nacionalnih parlamenata u proces Europskog semestra. 

Osvrnuvši se na situaciju u Hrvatskoj koja se nalazi u proceduri prekomjernog deficita, Gjurković je podsjetio kako je Hrvatska u recesiji ušla u Europsku uniju te se založio za fleksibilniji pristup kako bi se pojedinim sektorima, poput građevine, omogućilo dovoljno vremena za oporavak. 
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove