Zastupnici Hrelja i Murganić sudjelovali na sastanku parlamentarnih odbora za zapošljavanje država članica EU-a

Rim - Predsjednik saborskog Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Silvano Hrelja i članica Odbora Nada Murganić sudjelovali su na sastanku mjerodavnih odbora za zapošljavanje nacionalnih parlamenata država članica EU-a i EP-a, koji se održao u Rimu 20. i 21. studenoga u sklopu talijanskog predsjedanja Vijećem EU-a. 

Tijekom sastanka zastupnici su razmijenili mišljenja o dosadašnjim mjerama za rješavanje problema nezaposlenosti u Europi te o socijalnim posljedicama krize. Posebno su se osvrnuli na prioritete nove Europske komisije i planirane aktivnosti na tom području.
 
Razgovaralo se i o mogućnostima za otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast u sklopu razvoja digitalnih tehnologija i novih istraživačkih programa i inovacija. Također, zastupnici su razmijenili mišljenja o prijedlozima Europske komisije za inovativniji pristup upravljanju urbanim područjima radi daljnjeg poticanja njihove vodeće uloge u gospodarskom rastu Europske unije.
 

Autor: Ured za međunarodne i europske poslove