Zastupnici Mulić i Đurović sudjeluju na seminaru o doprinosu parlamenata u radu Vijeća za ljudska prava UN-a

Bukurešt - Predsjednik Izvršnog odbora nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Dražen Đurović i članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Melita Mulić sudjeluju na seminaru za zastupnike Središnje i Istočne Europe o doprinosu parlamenata u radu Vijeća za ljudska prava UN-a pomoću mehanizma Univerzalnoga periodičkog pregleda (UPR) koji se održava u glavnome gradu Rumunjske.

Seminar je organizirao Zastupnički dom Rumunjskog parlamenta u suradnji s IPU-om, a cilj je upoznavanje zastupnika s načinom rada Vijeća za ljudska prava UN-a i poticanje njihova većeg uključivanja u rad Vijeća različitim modelima parlamentarne prakse. Istaknuto je da zastupnici imaju ključnu ulogu u promicanju ljudskih prava te time i u implementiranju međunarodnih normi na nacionalnim razinama. Bez sudjelovanja zastupnika donošenjem zakona ili kontrolom vladina djelovanja, bio bi ostvaren malen broj preporuka Vijeća za ljudska prava, proizišlih iz provođenja UPR-a kojim se propituje stanje ljudskih prava u svim zemljama svijeta, rečeno je među ostalim na seminaru.

U okviru rasprave o primjerima uključivanja nacionalnih parlamenta u proceduru UPR-a Hrvatski sabor predstavljen je kao parlament koji se radom Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u ovaj proces uključio na zanimljiv način. U uvodnom izlaganju o ovoj temi Melita Mulić, kao jedna od panelistica konferencije, predstavila je rad Odbora u pripremi Nacionalnog izvješća po proceduri UPR-a te u praćenju preporuka Vijeća za ljudska prava UN-a. Naglasila je da je Nacionalno izvješće prema proceduri UPR-a Vijeća za ljudska prava UN-a prvo takvo izvješće koje je Republika Hrvatska predstavila Vijeću u studenom 2010. godine. Posebno je istaknula da je Odbor u dva navrata raspravljao o Nacionalnom izvješću - prvi put o sadržaju Nacionalnog izvješća, a drugi put o preporukama koje je dalo 46 zemalja. Izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je Republika Hrvatska prihvatila većinu preporuka jer je velika većina već implementirana ili u procesu same implementacije. Kako je Republika Hrvatska dužna podnijeti sljedeće Nacionalno izvješće u svibnju 2015., Mulić je zaključno naglasila da se Odbor u ovoj godini planira uključiti u njegovu pripremu u suradnji s ostalim zainteresiranim dionicima iz područja ljudskih prava.

Dražen Đurović je tijekom rasprave posebno ukazao na potrebu daljnjeg jačanja uloge svih odbora Hrvatskoga sabora, posebice njihova većeg uključivanja u promicanje i zaštitu ljudskih prava na nacionalnoj razini, ali i u praćenje provođenja obveza koje je Republika Hrvatska prihvatila na međunarodnim razinama.
 

Autor: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina