Zastupnik Beus Richembergh sudjelovao na Regionalnoj radionici o parlamentarnom integritetu

Varšava - Zastupnik Goran Beus Richembergh sudjelovao je 9. i 10. prosinca 2019. godine na Regionalnoj radionici o parlamentarnom integritetu koju je organizirao Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose.

Na radionici su sudjelovali zastupnici iz devet parlamenata: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Rumunjske, Srbije i Slovačke.

Raspravljalo se o  nizu tema bitnih za bolje, otvorenije i demokratičnije funkcioniranje parlamenata. Poseban naglasak stavljen je na učinkovito  donošenje  zakona,  često donošenje zakona po hitnom postupku, parlamentarnom integritetu i kodeksu ponašanja zastupnika, zakonodavnim i financijskim alatima za jačanje uloge oporbe te preduvjetima za obavljanja mandata zastupnika te stručnim, financijskim i administrativnim sredstvima koja parlamentarne uprave daju zastupnicima.

U raspravi o učinkovitom  donošenju  zakona i implikacijama čestog donošenja zakona po hitnom postupku zastupnik Beus Richembergh je naglasio kako praksa učestalog donošenja zakona po hitnom postupku onemogućuje javne rasprave o bitnim društvenim pitanjima koja se uređuju zakonima te dodao kako se time narušavaju demokratske procedure, a time i sama bit parlamentarizma. Osvrnuo se i na značaj izgradnje i promicanja integriteta kao ključnih elemenata učinkovitosti rada parlamenta i jačanja povjerenja javnosti u instituciju kao zakonodavnog i predstavničko tijela građana.

Beus Richembergh je istaknuo kako su pitanja etičkih načela uređena Poslovnikom Hrvatskoga sabora i Zakonom o sprječavanju sukoba interesa te da je još uvijek ostalo otvoreno pitanje potrebe donošenja kodeksa ponašanja zastupnika kojim bi se utvrdili etički standardi.

Sudionici radionice raspravljali su i o ulozi oporbe u demokratskom upravljanju parlamentom koja različitim alatima može utjecati na zakonodavni postupak te nuditi alternative za vladine zakonodavne prijedloge. Posebno je istaknuta nužnost aktivne uloge oporbe u kontroli i nadzoru rada vlade. Zastupnik Beus Richembergh u tom je dijelu rasprave upoznao sudionike s rješenjima i alatima saborskog Poslovnika koji omogućuju djelovanje oporbe, kako u kontroli rada izvršne vlasti, oblikovanju i predlaganju zakonskih rješenja tako i u konstruktivnoj kritici.