Sastanak inicijative Zastupnice za jačanje pomoći žrtvama seksualnog nasilja

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

1. Prijedlog zaključka Sabora o usvajanju Nacionalne politike o ravnopravnosti spolova;
2. Razno.