Svečana prisega novoimenovanih sudaca

dvorana Josipa Šokčevića

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Novoj Gradišci, Trgovačkog suda u Rijeci, Prekršajnog suda u Puli, Općinskog suda u Puli, Općinskog suda u Splitu, Upravnog suda u Splitu, Trgovačkog suda u Zadru i Općinskog suda u Zaprešiću održat će se u Hrvatskome saboru u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. u dvorani Josipa Šokčevića s početkom u 12.00 sati.