4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:
- koncepciju i strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske,
- osnove gospodarskog sustava i osiguranje uvjeta za djelovanje tržišta i zaštitu tržišnog natjecanja,
- robne zalihe, tekuća gospodarska kretanja, gospodarski razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvoju,
- usklađivanje i unapređivanje gospodarskog života, obnove i razvoja područja na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima,
- obnovu ratom razrušenih gospodarskih objekata,
- elektroprivredu, brodogradnju i druge industrijske grane,
- restrukturiranje i vlasničku pretvorbu,
- gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku,
- osiguranje uvjeta za ulaganja stranih partnera i gospodarske odnose s inozemstvom,
- pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti te druga pitanja gospodarske politike, obnove i razvoja.

Članstvo

Imenovani članovi

mr. sc. Vesna Mlinarić, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
Željko Ivančević, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
Jasna Borić, iz reda predstavnika sindikata više razine, udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore
dr. sc. Dražen Kalogjera, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
prof. dr. sc. Tihomir Radić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija
prof. dr. sc. Barbara Jelčić, iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti