6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor za razvoj i obnovu

O odboru

Djelokrug rada

U djelokrugu su Odbora za razvoj i obnovu poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koje se odnose na:
- koncepciju i strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske
- gospodarski razvoj svih krajeva Republike Hrvatske, a posebice onih koji zaostaju u gospodarskom razvoju,
- obnovu i razvoj područja na kojima su se odvijale ratne operacije ili koja su neposredno pogođena ratnim razaranjima i pustošenjima,
- obnovu ratom razrušenih gospodarskih objekata,
- gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku,
- druga pitanja gospodarske politike, obnove i razvoja

Članstvo

Imenovani članovi

- Iz reda predstavnika sindikata više razine:
Dubravko Čorak
- Iz reda predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca:
Emil Kuhtić
- Iz reda predstavnika Hrvatske gospodarske komore:
Jasna Borić
- Iz reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore:
Dragutin Ranogajec
- Iz reda predstavnika znanstvenih i stručnih institucija:
dr. sc. Gojko Bežovan
dr. sc. Franjo Tomić

Sjednice

Ukupno rezultata: 0
Kliknite Pretraži ili odaberite dodatni filter.

Ostale aktivnosti