Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, drugo čitanje, P.Z.E. br. 118

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 16. sjednici održanoj 22. travnja  2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. travnja 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz, sukladno mišljenju Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, a u odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju, isključivo nomotehnički dorađen.
Nadalje, ponovljeno je da se ove Izmjene i dopune Zakona o biogorivima za prijevoz predlažu se kako bi se zakonodavni okvir Republike Hrvatske uskladio s izmjenama regulatornog okvira Europske Unije koji je nastao donošenjem Direktive (EU) 2018/2001 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. 
Direktivom 2018/2001 uspostavlja se zajednički pravni okvir za promicanje korištenja obnovljive energije u prijevozu na način da se svakoj državi članici propisuje da minimalni udio obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u sektoru prometa bude 14 % do 2030.
Obveza je smanjenje emisija stakleničkih plinova.
Također, vezano za ovu temu istaknut je projekt koji afirmira zelenu agendu, a koji će se financirati u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, i to Biorafinerijsko postrojenje u Sisku, proizvodnja bioetanola (ukupna investicija je od oko 3 mlrd. kuna s PDV-om, od toga bespovratna sredstva 1 mlrd. kuna).

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 2 (dva) ”SUZDRŽANA” glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje  

Z A K O N A

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ


Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

                            

PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek