Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo s rasprave o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 50. sjednici održanoj 16. listopada 2019. godine, proveo je raspravu o Izvještaju o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d.  za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, aktom od 28. lipnja 2019. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt, kojim Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvještaj o radu  obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je obvezni mirovinski fond zasebna imovina bez pravne osobnosti, koji se kao fond posebne vrste osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova mirovinskog fonda i ulaganja tih sredstava s ciljem povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima mirovinskog fonda, u skladu sa zakonskim odredbama.
U 2018. godini obvezni mirovinski fondovi upravljali su imovinom od 98 milijardi kuna, uz porast na godišnjoj razini od 6,75%.
Krajem 2018. godine u obveznim mirovinskim fondovima nalazilo se ukupno 1.936.261 članova. Najveći dio 94,40% čini imovina fondova kategorije B. Imovina na računima osiguranika porasla je dijelom zbog redovitih uplata doprinosa, a dijelom zbog ostvarenih prinosa na uložena sredstva.
- Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, namijenjeni su mlađim članovima i onima koji preferiraju rizičniju imovinu, koja u dužem roku, može osigurati i veće prinose, ulagali su oko 49,8% sredstava u domaće državne i korporativne obveznice, te oko 41,6% u domaće i inozemne dionice.
- Obvezni mirovinski fondovi kategorije B, slijednici su jedinstvenih obveznih mirovinskih fondova od prije vremena uvođenja kategorija A, B i C, te sukladno tome kategorija obveznih mirovinskih fondova u kojoj je najviše članstva i imovine. Ulagali su oko 69,5% sredstava u domaće državne obveznice, te oko 22,2% u domaće i strane dionice.
- Obvezni mirovinski fondovi kategorije C, namijenjeni su članovima koji su najbliže umirovljenju, osobama kojima je do starosne mirovine ostalo manje od 5 godina te je njihova sklonost rizicima najmanja. U ovoj kategoriji fondova potpuno je zabranjeno ulaganje u vlasničke vrijednosne papire. Fondovi kategorije C ulagali su gotovo isključivo u domaće državne obveznice.

Na kraju 2018. godine ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 98 milijardi kuna. Neto mirovinski doprinosi uplaćeni u II. stup iznosili su 6,2 milijardi kuna, dok su isplate iz II. stupa iznosile 1,1 milijardi kuna. Ukupna uplata neto mirovinskih doprinosa u II. stup veća je za 9,5% u odnosu na prethodnu godinu.
Obvezni mirovinski fondovi u 2018. godini zaradili su 1,1 milijardi kuna svojim članovima. Najveći doprinos zaradama OMF-ova u 2018. godini ostvaren je ulaganjem u domaće državne obveznice. Nastavljen je trend ulaganja OMF u hrvatske kompanije, posebice u turistički sektor.
Predstavnica Vlade Republike Hrvatske kratko je obrazložila pisano mišljenje Vlade na navedene Izvještaje.
Predlagatelji su upoznali Odbor sa zadnjim izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koji je stupio na snagu 1.1.2019. godine, te istaknuli kako je ulazna naknada koju mirovinska društva naplaćuju od uplaćenih doprinosa smanjena s 0,8% na 0,5%, te da je povećan broj korisnika mirovina koji se odlučuju za isplate iz II. stupa.

U raspravi su članovi Odbora podržali financijske rezultate za 2018. godinu, te istaknuli kako očekuju da će u dogledno vrijeme naši umirovljenici primati adekvatne mirovine.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (7 za) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći 

Z a k l j u č a k
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2018. godinu

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora

Gordan Maras