Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 631

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 70. sjednici Odbora, održanoj 21. ožujka 2007. godine, raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. veljače 2007. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja.
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE TURSKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.


        PREDSJEDNIK ODBORA

                    Prof.dr.sc. Marko Turić