Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, drugo čitanje, P.Z. 647

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 76. sjednici Odbora, održanoj 21. lipnja 2007. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15. lipnja 2007. godine.
Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja.
Odbor je u raspravi, kao i prilikom prvog čitanja Zakona, podržao donošenje ovog Zakona, kako je istaknuto, povećanjem cijene zemljišta omogućava se pribavljanje građevinskog zemljišta i nastavak Programa poticane stanogradnje.
Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su većinom glasova,  uz 1 glas „suzdržan“ odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio prof.dr.sc. Marka Turića, predsjednika Odbora.

        PREDSJEDNIK ODBORA

                      Prof.dr.sc. Marko Turić