Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br. 739

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 17. sjednici održanoj 25. rujna 2019. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. rujna 2019. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predloženim izmjenama, prema riječima predstavnika predlagatelja, navedeni Zakon se usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave na način da se nadležnost nad poslovima koji su propisani Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata sa Ureda državne uprave u županijama, koji su Zakonom o sustavu državne uprave ukinuti, prenosi na nadležna tijela županija odnosno grada Zagreba koja obavljaju poslove koji se odnose na ostvarivanje prava vojnih i civilnih invalida rata.

U kraćoj raspravi izražena je sumnja u učinkovitost ovih izmjena, a ista će rezultirati povećanjem broja zaposlenih u županijama.

Nakon provedene rasprave Odbor je večinom glasova (8 glasova za, 1 glas protiv i 1 suzdržan glas) odlučio predložiti Hrvatskom saboru 

d o n o š e nj e
Zakona izmjenama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić