Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o otocima, prvo čitanje, P.Z. br. 413

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine Prijedlog zakona o otocima (P.Z. br. 413) koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018. godine.

Odbor je raspravu o navedenom Prijedlogu zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja predstavio je prijedlog naglasivši da je izrađen parcijativnom metodom sa širokim spektrom sudionika. Posebno su izdvojena financijska sredstava osigurana za provedbu ovog zakona.
 
U raspravi koja je uslijedila većina zastupnika je pozdravila donošenje zakona, a najveći dio prigovora bio je da daljnju razradu kriterija i prilagođavanje mjera naznačenih u tekstu prijedloga.

Nakon provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova ( 6 glasova „za“, 2 glasa „protiv“ i  2 glasa „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće

ZAKLJUČKE 

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o otocima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Branku Juričev-Martinčev, predsjednicu Odbora. 

PREDSJEDNICA ODBORA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec.