Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije o Prijedlogu zakona o brdsko-planinskim područjima, prvo čitanje, P. Z. br. 412

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima (P.Z. br. 412) koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 26. srpnja 2018. godine.

Odbor je raspravu o navedenom Prijedlogu zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela.

Provedena je objedinjena rasprava s Prijedlogom zakona o potpomognutim područjima.
 
Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju predstavio oba prijedloga izdvojivši najznačajnije novine koje se uvode. Posebno je naglašeno ponovno definiranje obuhvata brdsko-planinskog i potpomognutog područja i značajno povećavanje izdvajanja. 
 
U raspravi koja je uslijedila članovi odbora pozdravili su ideju donošenja ovih zakona no većina je imala prigovore na općenitost teksta i nedovoljno definirane mjere i aktivnostima kojima bi se postigli zacrtani ciljevi. Zastupnik Vešligaj predložio je da se status brdsko-planinskih područja definira na razini naselja a ne jedinice lokalne samouprave. Zastupnica Jeckov predložila je da se u Zakonu o potpomognutim područjima naznači pojam 'nacionalnih manjina', da se jasno naznači mjere od kojih jedinice lokalne samouprave imaju koristi od prirodnih resursa, te da se jasno razrade kriterije i mjere za poticanje poljoprivrede i turizma. Zastupnica Čikotić rekla je da je Odluka o obuhvatu trebala biti izrađena uz Zakon te je upitala predlagače zašto se odustalo od 'planinske iskaznice'. Zastupnik Dumbović pohvalio je suradnju sa predstavnicima Ministarstva ali naglasio je da su mjere, u predloženom obliku, nedostatne za pomoć ovim područjima te da je potrebno doraditi oba prijedloga. Članovi Odbora pozdravili su prijedlog zastupnika Batinića da Odbor donese zaključak kojim se predlagatelj obvezuje na bolju razradu teksta Prijedloga zakona do drugog čitanja te da se organizira tematska sjednica Odbora prije drugog čitanja.

Nakon provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova ( 6 glasova „za“, 3 glasa „protiv“ i  glas 1 „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeće

ZAKLJUČKE 

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeta u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.
3. Obvezuje se predlagatelj da nadopuni tekst točnim kriterijima, kao i aktivnostima i konkretnim mjerama za pomoć navedenim područjima. 

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Branku Juričev-Martinčev, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec.