Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 120

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 16. sjednici održanoj 15. srpnja 2008. godine raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona,  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada  Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-08-6 od 20. lipnja 2008. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo.

U raspravi Odbor  je ustvrdio da je potrebito zauzeti stajalište o načinu izglasavanja rečenog Zakona.

S tim u svezi Odbor je ustvrdio da je odredbom članka 139. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske koja uređuje rečeno pitanje propisano da međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Po mišljenju Odbora ova se ustavna odredba može primijeniti i na davanje ovlasti drugoj državi.

Na temelju naprijed navedenog Odbor  jednoglasno (9 glasova „ZA“) predlaže Hrvatskom saboru  da Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o pravnom položaju snaga Sjedinjenih Američkih Država donese dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika sukladno članku 139. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske.  

Za izvjestitelja Odbora na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio zastupnika Vladimira Šeksa, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Vladimir Šeks