9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Branimir Bunjac (Živi zid)

Bunjac, Branimir

Rođen je 6. ožujka 1972. u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Završio doktorski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (VSS - doktorat s područja humanističkih znanosti).

Kontakt:
Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e
Telefon: 01/4569-481
Faks: 01/6303-126
e-mail: klubzivizid@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnice Vladimire Palfi

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Živog zida, Promijenimo Hrvatsku, Akcije mladih, Abecede demokracije, Hrvatske demokratske seljačke stranke i Međimurske stranke

Izborna jedinica: